Friday, 11 November 2011

MORFOLOGI

Morfologi/golongan kata ialah kumpulan perkataan yang menjadi dasar pembentukan sesuatu bahasa. Morfologi/golongan kata dalam bahasa Melayu terdiri daripada komponen berikut:
   a.  Kata Nama (Digunakan untuk menyebut nama orang, haiwan, benda, dan tumbuh-tumbuhan).
        i) Kata Nama Am
       ii) Kata Nama Khas
      iii) Kata Ganti Nama
   b.  Kata Kerja (Perkataan bagi menyebut sesuatu perbuatan)
        i) Kata Kerja Transitif
       ii) Kata Kerja Tak Transitif
   c.  Kata Adjektif (Digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan sesuatu benda hidup atau 
        benda bukan hidup)   
   d.  Kata Tugas (Mendukung tugas tertentu dalam sesuatu ayat)

No comments:

Post a Comment